Biżuteria

Dodatkowe rabaty • Nowe kolekcje • Informacje o promocjach

Dołącz do prestiżowego klubu. Zapisz się do newslettera!

+

§1

Bony emitowane są przez firmę Jubitom w następujących nominałach: 50 zł, 100zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł. Każdy Bon posiada stosowne zabezpieczenia służące jego identyfikacji, a w szczególności weryfikacji autentyczności. Są to hologram z wyrytą w nim literą J, naniesionym numerem seryjnym oraz datą ważności naniesioną na druku bonu.

§2

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo do realizacji bonów posiadających powyższe cechy identyfikacyjne. Realizowane będą tylko bony zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku do regulaminu oraz takie, co do których nie dokonano przerobienia, podrobienia, tuszowania, bądź które pozbawione są jakiegokolwiek elementu bonu. Bony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane i realizowane przez firmę Jubitom jak również firma nie bierze odpowiedzialności za straty poniesione w związkuz odmową ich realizacji.

§3

Jubilerski bon upominkowy można nabyć w każdym salonie jubilerskim firmy Jubitom za cenę nominalną na nim podaną. Przy zakupie bonu nie będą uwzględniane żadne rabaty przysługujące klientowi z tytułu np. Karty Stałego Klienta Jubitom bądź innych. Firma Jubitom zobowiązuje się wydać nabywcy Bonu dokument potwierdzający jego nabycie zaraz po dokonaniu zapłaty.

§4

Realizacja Bonu zakupionego w salonie jubilerskim sieci Jubitom może odbyć się w dowolnym salonie sieci Jubitom na terenie całego kraju, w terminie nieprzekraczającym daty ważności podanej na Bonie. Realizacja Bonu rozumiana jako jego wymiana na dowolny towar dostępny w aktualnej ofercie handlowej Jubitom, którego aktualna wartość brutto nie przekracza kwoty nominalnej Bonu:

  1. W przypadku, gdy wartość towaru jest mniejsza od kwoty nominalnej bonu firma Jubitom nie jest zobowiązana do zwrotu ani nabywcy Bonu ani tez osobie realizującej Bon różnicy pomiędzy ceną towaru a wartością Bonu.
  2. W przypadku, gdy cena brutto towaru przewyższa wartość nominalną Bonu realizujący Bon ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy ceną brutto towaru a wartością nominalną Bonu gotówką lub kartą płatniczą. Przy realizacji Bonu firma Jubitom uwzględni rabat na towar przysługujący z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta firmy Jubitom.

Przy realizacji Jubilerskiego Bonu Upominkowego nie będą uwzględniane inne kupony i bony rabatowe. Bonu nie można wymienić na gotówkę oraz żadne inne świadczenie.

§5

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej i w salonach Jubitom. Tam też zostanie ogłoszona treść niniejszego Regulaminu.

Regulamin karty stałego klienta